Modeli za makete

Klavir žice okrugle 1000 mm

 
Broj artikla Poprečni presek
15003   0,3 mm
15005   0,5 mm
15008   0,8 mm
15010   1,0 mm
15012   1,2 mm
15015   1,5 mm
15020   2,0 mm
15025   2,5 mm
15030   3,0 mm
15040   4,0 mm
15045   4,5 mm
15050   5,0 mm
15060   6,0 mm
15080   8,0 mm
15100 10,0 mm
Mesing žice - okrugle 1000 mm
Bakarne cevi - okrugle 1000 mm

^ Top ^

Mesingane žice - okrugle 1000 mm

 
Broj artikla Popreči presek
15105 0,5 mm
15108 0,8 mm
15110 1,0 mm
15112 1,2 mm
15115 1,5 mm
15120 2,0 mm
15125 2,5 mm
15130 3,0 mm
15140 4,0 mm
^ Top ^  

Bakarne cevi - okrugle 1000 mm

 
Broj artikla Poprečni presek
15211   2,0 x    1,1 mm
15216   2,5 x    1,6 mm
15321   3,0 x    2,1 mm
15431   4,0 x    3,1 mm
15541   5,0 x    4,1 mm
15546   5,4 x    4,6 mm
15641   6,0 x    4,1 mm
15651   6,0 x    5,1 mm
15751   7,0 x    5,1 mm
15761   7,0 x    6,1 mm
15982   9,0 x    8,2 mm
15102 11,0 x 10,2 mm
15131 13,0 x 12,1 mm
^ Top ^